Uncategorized

Tuz Nedir

Tuz, öncelikle sodyum ve klorür (NaCl), kimyasal bir bileşikten oluşan bir mineraldir; Kristalin bir mineral olarak doğal halindeki tuz, kaya tuzu veya halit olarak bilinir. Tuz, ana mineral bileşeni olan deniz suyunda çok miktarda bulunur.  Açık okyanuslarda litre başına yaklaşık 35 gram (1.2 oz) katı madde, % 3.5 tuzluluk derecesine sahiptir.

Tuz genel olarak hayat için önemlidir ve tuzluk temel insan zevklerinden biridir. Hayvan dokuları, bitki dokularından daha fazla miktarda tuz içerir. Tuz en eski ve en yaygın gıda çeşnilerinden biridir ve tuzlama gıda muhafazasında önemli bir yöntemdir.

Tuz işlemesinin en eski kanıtlarından bazıları yaklaşık 8000 yıl öncesine dayanıyor; bugünlerde Romanya bölgesinde yaşayan insanlar tuzlarını çıkarmak için kaynak suyu kaynatıyor; Çin’de bir tuz işi yaklaşık olarak aynı döneme aittir. Tuzantik İbranilerRumlarRomalılarBizanslarHititlerMısırlılar ve Kızılderililer tarafından da kullanıldı. Tuz önemli bir ticaret eseri haline geldi ve özel yapılı tuz yollarında Akdeniz boyunca tekne ve deve ile Sahra boyunca taşınırdı. Kıtlık ve evrensel tuz ihtiyacı ülkeleri savaşa götürmeye ve vergi gelirlerini artırmak için kullanmaya itti. Tuz, dini törenlerde de kullanılır ve başka kültürel öneme sahiptir.

Tuz, tuz madenlerinden ve sığdeniz suyunun (deniz tuzu) ve mineral bakımından zengin kaynak suyunun buharlaştırılmasıyla işlenir. Başlıca endüstriyel ürünler kostik soda ve klordur; tuz, polivinil klorür, plastik, kağıt hamuru ve diğer pek çok ürünün imalatı da dahil olmak üzere birçok endüstriyel işlemde kullanılır. Yıllık küresel üretimin yaklaşık iki yüz milyon tondur ve bunun yalnızca % 6’sı insan tüketimi için kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları arasında su iklimlendirme işlemleri, otoyollar için kar tuzu ve tarımsal kullanım yer almaktadır. Yenilebilir tuz, deniz tuzu ve iyotlu sofra tuzu şeklinde satılmaktadır, bu tuz genellikle iyotu önleyici bir madde içerir ve iyot eksikliğini önlemek için iyotlanabilir. Yemek pişirme ve masada kullanımı gibi çeşitli işlenmiş gıdalarda da tuz mevcuttur.

Sodyum, bir elektrolit ve ozmotik çözünen madde rolünden dolayı insan sağlığı için gerekli besindir.  Aşırı tuz tüketimi, çocuklarda ve yetişkinlerde hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Bu tür tuzların sağlık üzerindeki etkileri uzun zamandır incelenmiştir. Buna göre, gelişmiş ülkelerdeki sayısız dünya sağlık dernekleri ve uzmanları, popüler tuzlu gıdaların tüketimini azaltmasını öneriyor. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin günde 5 gram tuza eşdeğer olarak 2.000 mg’dan az sodyum tüketmesi gerektiğini öneriyor.